ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 20000
สายตรง 073-299636 โทรสาร 073-299637
อีเมล์ : [email protected]

แผนที่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา