ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP

    วันที่ 28 ก.พ.67 ได้มีการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ทีมงานพัฒนาระบบ YRU ERP) เพื่อกำหนดทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP ในรอบปีการประเมิน 2/2567 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ด

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ปฏิทินสำนักวิทยบริการฯ