[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

ประชุมห้องสมุดปัญญาภิรมย์

อบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใ

กิจกรรม DIY English Language (เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน)

การให้บริการ

สัมมนาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2557

ประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ มาพบปะพูดคุยและดูสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2557

ประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรกฏาคม 2557
       
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

สถิติการเข้าเยี่ยมชม