[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2558

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่

ประชุมจัดระบบชั้นทรัพยากรสารสนเทศ

การคัดเลือกและเสนอแนะรายการหนังสือ ครั้งที่ 2/2558

ประชุมจัดทำต้นทุนผลผลิต

ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกิจกรรมอบรมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ กลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้ (SRARINET ครั้งที่
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรกฏาคม 2558
       
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

สถิติการเข้าเยี่ยมชม