[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการยืมหนังสือนอกห้องสมุด (ARITC Mobile Library @ YRU)

การประกวด แฟนพันธุ์แท้อาเซียน และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “14

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ วาระพิเศษฯ

การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ YRU~ERP

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประธานหลักสูตรแต่ล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีนาคม 2558
       
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สถิติการเข้าเยี่ยมชม