[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการ ฯ และโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดศึกษาดูงาน

สำนักวิทยบริการ ฯ และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาดู

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เติมความรู้การงาน Google App

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย มอบหนังสือให้แก่สำนักวิทยบริการฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดปัญญาภิรมย์ (Edutainment Library): แนวทางการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น "ลานปัญญาภิรมย์ (Ed

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อรับฟังปัญหาแ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมษายน 2557
       
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

สถิติการเข้าเยี่ยมชม