[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Single Search (ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐาน):

Keyword Title Author
วิดีโอแนะนำช่องทางการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
OPAC (ทรัพยากรภายในห้องสมุด):

วิดีโอสาธิตการใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Web OPAC
ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้(KM) ของสำนักวิทยบริการ ฯ

กิจกรรม "ปั้นลูกสองภาษา ด้วยมือเราเอง"

อบรมปฏิบัติการโครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

นิทรรศการนิทรรศการวันสำคัญต่างๆ

สัมมนาโครงการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้ง

กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมษายน 2559
       
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สถิติการเข้าเยี่ยมชม