[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน กิจกรรมฝึกอบรม Google Education ให้แก่อาจารย์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2557

ประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 10/2557

การประกวด Presenter of the library 2014 ประจำปีการศึกษา 2557

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทย มาเยื่ยมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน

กิจกรรมบรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อ "English Language Assessments"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรคนใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธันวาคม 2557
       
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

สถิติการเข้าเยี่ยมชม