[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 
Single Search (ฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ฐาน):

Keyword Title Author
OPAC (ทรัพยากรภายในห้องสมุด):

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ARITC Mobile Library @YRU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีทางการศึ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวด Google Ambassador 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม AC Open House 2015 และกิจกรรมวั

กิจกรรมต่าง ๆ ในงาน มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล ของสำนักวิทยบริการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล

คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มาเยือนสำนักวิทยบริการฯ

พิธีถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จัดอบรม (Training) อีเลิร์นนิ่งขั้นต้นให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างรายวิชาและการจัดกิจกรรมกา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันยายน 2558
       
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

สถิติการเข้าเยี่ยมชม