ข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรม AC on Tour@KotaBaru

    เมื่อวันที่ (23 ก.ย. 2565) AC Yala ได้จัดกิจกรรม AC on Tour@KotaBaru เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนตาดีกานะห์ฎอตุลอัฎฟาลโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับชุมชน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึก

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

ปฏิทินสำนักวิทยบริการฯ