[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

ข่าวสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การประกวด Presenter of the library 2014 ประจำปีการศึกษา 2557

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทย มาเยื่ยมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน

กิจกรรมบรรยายผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อ "English Language Assessments"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรคนใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP)

การอบรมการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(ERP)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2557
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤศจิกายน 2557
       
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

สถิติการเข้าเยี่ยมชม