สวท.ร่วมกิจกรรมปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา จำนวน 720 ต้น

11 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 ก.ค.67) เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา จำนวน 720 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมใจปลูกป่า มีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา