สวท.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 ก.ค.2567)

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 ก.ค.67) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในครั้งนี้ โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) จากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมกันนี้ช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา และมีการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และเวลา 12.30 น. ได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ด้วยการละหมาดฮายัดเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้