สวท.ร่วมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 ก.ค.67) เวลา 13.00 น. ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา