สวท.ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

5 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และนายวันชนะ พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุด แนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมกับมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมตอบคำถาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา