สวท.ประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบ YRU NoW

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 เมษายน 2567) ณ ห้อง 25-201 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการพัฒนาระบบ YRU NoW โดยมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้สำหรับมอบหมาย ติดตามงาน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา