สวท.ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราขการของบุคลากร (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2567

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 เมษายน 2567) ณ ห้อง 25-201 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราขการของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้