ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567

25 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของงานต่าง ๆ 2/2567 การขอความร่วมมือจากหัวหน้างานเตรียมการรองรับการประเมิน ISO9001:2015 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 ของมหาวิทยาลัยฯ ​การให้บริการและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม