สวท.เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริฃัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และส่วนราชการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา