สวท.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA

30 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 ม.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงานของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN-QA โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา