อบรมกิจกรรมเสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัด กิจกรรมเสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


(ประกาศมหาวิทยาลัย) ร่วมกับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีการกำหนดหลักสูตรอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1. ออกแบบ Infographic สื่อโฆษณาออนไลน์
2. ถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอเพื่อสร้าง Content ออนไลน์
3. พิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารงานวิจัย
4. ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
5. ออกแบบฟอร์มรายงานยอดขาย Google Sheet ด้วย looker studio
6. สร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Google Site
7.  สร้างเกมส์ 3D พื้นฐานด้วย Unity engine 

              

**ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : bit.ly/Traning_aritc2-66
//ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ได้ที่คุณฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร.22201, email : [email protected]