สวท.เข้าร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน "YRU PARTNER TOGETHER 2023"

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (7 กันยายน 2566) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน "YRU PARTNER TOGETHER 2023" ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและเครือข่าย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมภายในงาน มอบประกาศนียบัตรและรางวัล การแสดงดนตรีสด  และสื่อมวลชนร่วมร้องเพลง