ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

12 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน...


คลิกลิงก์ : ตรวจสอบรายชื่อ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) ในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาให้เข้ากลุ่มไลน์ในแต่ละหลักสูตรที่ลงทะเบียนตามผู้รับผิดชอบได้จัดทำไว้ เพื่อง่ายต่อการติดต่อและสื่อสารกับนักศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาติน สะนิ โทร. 073-299699 ต่อ 22200