ผู้บริหาร สวท.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่