สวท.ประชุมมอบหมายกิจกรรมงานกาชาด 2566

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันนี้ (15 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมมอบหมายกิจกรรมงานกาชาด 2566 การประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน การดำเนินกิจกรรมงานกาชาด 2566 ว่าหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบด้านใดบ้าง ต้องรับผิดชอบช่วงเวลาใด และมีกิจกรรมอะไรบ้างให้ผู้เข้าชมได้ร่วมกิจกรรม