ผอ.สวท. มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากรเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม 2566 หรือที่เรียกว่า เดือนรอมฎอน ฮิจเราห์ศักราช 1444  โดยกำหนดดูดวงจันทร์ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า