ผู้บริหาร สวท. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอามีร หะรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก