รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 มี.ค. 66) เวลา 13.00 น. ผศ. อุบล ตันสม และอาจารย์ อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ วิทยากรโดย ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้