สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา

1 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร อาหารสด อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร สวท. คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     พร้อมกันนี้ อิหม่าม และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมละหมาดฮายัต และสวดดุอาร์ เพื่อให้ได้รับความสุขสมหวัง และผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย ณ ชั้น 7  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ