ม.ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของกลุ่มราชภัฏภาคใต้

3 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        Webometrics ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2023 รอบที่ 1 ประจำเดือนมกราคม “Webometrics Ranking January 2023” ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดอันดับที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเป็นอันดับที่ 40 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย  
       “Webometrics Ranking ” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ : www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ซึ่งประเมินผลการจัดอันดับโดยมีหลักการ คือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”