รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 มกราคม 2566)  ผศ.อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  กิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน สาธิตการทำขนมมงคล สาธิตการตัดกระดาษตัวชุน และการเขียนคำมงคลด้วยพู่กันจีน