สวท.ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

17 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 มกราคม 2566) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน โดยมีผู้บริหาร และส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา