ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากร สวท.ครั้งที่ 1/65

17 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. รูปแบบออนไลน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565) และการประเมินการให้บริการของบุคลากร รวมถึงชี้แจงเรื่องการจัดหารายได้ของสำนักวิทยบริการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป