บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/65

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

16 มิถุนายน 2565  เวลา 13.15 น.บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนแบบ ON – SITE 100 % ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ รวมถึงประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป