ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 หลักสูตร

13 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดทำความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กำหนดหลักสูตรจัดอบรมและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นแก่ประชาชน บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน หรือผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ลิงค์ สมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/PwqWZ5giSsVq9RL59

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด