ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับยืมเรียนฯ (รอบที่ 2)

1 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับยืมเรียนฯ (รอบที่ 2) ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา
 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด