ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสระน้ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร. นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม และ อาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการออกร้านขนมไทย และการแสดงรำมโนราห์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีของไทยมายาวนาน