สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผอ.สถาบันพัฒนาครู ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. และ รอง ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

11 ต.ค. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้ และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

แกลเลอรี่