สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มอบอินทาผาลัมให้แก่ตัวแทนบุคลากร

ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบอินทาผาลัม ให้แก่ตัวแทนบุคลากร เนื่องในเทศกาลเดือนรอมฎอน ในโอกาสนี้ได้อวยพรให้บุคลากรประสบแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แกลเลอรี่