สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญเข้าร่วมอบรมพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชัฏยะลา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ (มอบประกาศณียบัตร) สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ 073-299636 

แกลเลอรี่