เชิญเข้าร่วมอบรมพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ

28 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชัฏยะลา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ (มอบประกาศณียบัตร) สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ 073-299636