สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันตอบแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งาน Mobile Application"

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันตอบแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งาน Mobile Application"

เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง สำหรับการพัฒนา Mobile Application ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ที่ http://gg.gg/survey-yru-apps หรือสแกน QR Code ได้ตามรูป รบกวนตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 30 พ.ย. 63

แกลเลอรี่