สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชัฏยะลา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้เลือกหลากหลายหลักสูตร สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ 073-299636 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่