ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม

12 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชัฏยะลา มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้เลือกหลากหลายหลักสูตร สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ 073-299636 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด