สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (รายงานตัววันที่ 15 กันยายน 2563 08.15-08.30 น.)

แกลเลอรี่