สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (14 กันยายน 2563)

แกลเลอรี่