สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มอบอินทผาลัมแก่ตัวแทนบุคลากร

วันนี้ (15 พ.ค. 63) อาจารย์ ดร. ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบอินทผาลัมแก่ตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์หนังสือ และสถานีวิทยุฯ เนื่องในเทศกาลรอมฎอน และฮารีรายอที่ใกล้จะมาถึง ในโอกาสนี้ได้อวยพรให้บุคลากรประสบแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แกลเลอรี่