สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมรายวิชาการใช้เครื่องมือจัดการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ COVID-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการการศึกษาในการจัดกิจกรรมอบรม "รายวิชาการใช้เครื่องมือจัดการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ COVID-19 ให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"  
ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีการอบรม เรื่อง การสอนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) จำนวน 2 รุ่น วันที่ 27 และ 30 เม.ย. 63  มีจำนวนผู้เข้าร่วม 97 คน และอบรม เรื่อง การสอนแบบถ่ายทอดสดด้วย Microsoft Teams และ Google Meet และบันทึกการสอนและผลิตวิดีโอการสอนด้วย Camtasia และ FastStone วันที่ 1 พ.ค.63 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 125 คน 

แกลเลอรี่