สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรทางศาสนาและผู้สูงอายุ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัย" เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรทางศาสนาและผู้สูงอายุ สู้วิกฤติ COVIC-19 ณ อาคารศิลปะ 10 

แกลเลอรี่