สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

26 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ได้มอบเงินสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 1,000 บาท

แกลเลอรี่