สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อม การเตรียมการจัดการสอนออนไลน์ สู้วิกฤติ COVIC-19

                 วันนี้ (17 มีนาคม 2563) ณ ห้อง 25-201 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ เรื่อง การเตรียมการจัดการสอนออนไลน์ สู้วิกฤติ COVIC-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จัดทำคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำให้อาจารย์ใช้เครื่องมือการสอนแบบออนไลน์ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

แกลเลอรี่