สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (DOCUMENT DELIVERY)

          บริการสารสนเทศถึงมือผู้ใช้ (Document Delivery) บริการดี ๆ จากทางศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ที่จะเป็นส่วนช่วยให้อาจารย์ในการสืบค้นข้อมูล และบริการจัดส่งให้อาจารย์ทั้งที่เป็นตัวเล่มและเป็นไฟล์ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 

ติดต่อรับบริการได้ที่
เคาน์เตอร์งานบริการตอบคำถามชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
โทร 0822612833 เบอร์ภายใน 23302
คุณอิสรา แสงสุวรรณ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า
อีเมล์ [email protected] 
Line : uauis99

แกลเลอรี่