สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy new year 2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy new year 2020 ท่ามกลางรอยยิ้ม สนุกสนานและอบอุ่น

เมื่อเวลา 17.30 น. (7 ม.ค.63) ที่ ร้านฮาสะนะห์ พรุบาโกยะลา โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy new year 2020 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และประสบการณ์ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ได้แก่ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์ภาษาฯ สถานีวิทยุ ร้านกาแฟ และแม่บ้าน (สวท.) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยภายในงานประกอบด้วย จับฉลากแลกรางวัล รางวัลส่วนกลาง และรางวัลพิเศษ  และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

แกลเลอรี่