สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Big Data Analytics สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Big Data Analytics จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
1. Practical Power BI with Data Analysis Expression (DAX) วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
2. Practical ELK Stack for Big Data Analytics วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
** รับจำนวน 30 คน สำหรับบุคลากรภายนอก มีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณดารีนา อาบูวะ, [email protected], 073-299636
>>คลิกรายละเอียดหลักสูตรอบรม