สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครเข้าร่วมอบรม Facebook Ads & Marketing

 
หลักสูตรอบรม Facebook Ads & Marketing 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำธุรกิจออนไลน์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                        - รับจำนวน 35 คน เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าลงทะเบียน : 790 บาท วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อ 073562846 ชื่อบัญชี คุณนูรฮูดา มะยิ 
พร้อมสำเนาใบฝาก (pay in)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่ : ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- คุณฟาติน สะนิ 087-2929139 email : [email protected]
- คุณนูรฮูดา มะยิ 084-3978872 email : [email protected] 
 
คลิกลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมอบรมที่ได้ http://gg.gg/fuw3z 
รายละเอียดการอบรม “หลักสูตรอบรม Facebook Ads & Marketing 
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด จากการลงโฆษณาบน Facebook”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา รายละเอียด
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.30 – 09.45 น. แบบทดสอบก่อนเรียน
10.0 – 10.30 น. Introduction to Facebook for Business ทำความรู้จัก รูปแบบการทำการตลาด และทำธุรกิจด้วย facebook
                                ● ความแตกต่าง ระหว่างเฟสบุ๊คเพจ และ เว็บไซต์บริษัท (Facebook Page VS Web Site)
                                ● ความแตกต่าง ระหว่างเฟสบุ๊คเพจ และ เฟสบุ๊คส่วนตัว (Facebook Page VS Facebook Profile)
                                ● แนะนำ ทำความรู้จักเครื่องมือทางการตลาด ของเฟสบุ๊ค ปี 2019 (Facebook Tools for Marketing 2019)
                                ● แนะนำเครื่องมือ ฟรี ดูสถิติและเทรนด์ เกี่ยวกับ Facebook 2019
10-30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. Create a Facebook Page for Marketing สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับทำการตลาดสมัยใหม่
                               ● เริ่มต้นสร้าง Facebook Page for Marketing
                               ● ทำความเข้าใจโครงสร้างของ Facebook Page และ ข้อควรรู้ ควรระวัง ข้อห้าม
                               ● สร้าง Cover Photo อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
                               ● สร้าง Profile Picture อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Create a Facebook Page for Marketing สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับทำการตลาดสมัยใหม่ (ต่อ)
                              ● สร้าง ข้อมูลเบื้องต้น ที่อยู่ เบอร์โทร และข้อมูลที่จำเป็น ของเพจเพื่อการตลาด-เพจธุรกิจ
                              ● สร้างและจัดการ โพสต์ใหม่ โพสต์แบบปักหมุด และโพสต์แบบต่างๆ
                              ● เรียนรู้ และจัดการคำสั่งโพสต์แบบแอดมินเพจ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น. Create a Facebook Plugins - สร้างเฟสบุ๊คปลั๊กอิน สำหรับช่วยเผยแพร่ เพิ่มจำนวน Like และ Engagement
                             ● Update ใหม่ ข้อมูล Facebook Plugins สำหรับนักการตลาดปี 2019
                             ● สร้าง ปุ่มกด Like/Share เพจและโพสต์ นอก Facebook Page
                             ● สร้าง กล่องแสดงความคิดเห็น (Comment) ด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook
                             ● สร้าง กล่อง Chat กับลูกค้า ด้วย Facebook Messenger Plugin
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Create a Facebook Ads - สร้างโฆษณา กับเฟสบุ๊คได้ หลายมิติการลงโฆษณา
                             ● ทำความเข้าใจรูปแบบโฆษณา กับ Facebook
                             ● ข้อควรระวัง ข้อห้าม ในการลงโฆษณากับ Facebook 2019 
                             ● เข้าใจรูปแบบ การคิดค่าใช้จ่าย และ การชำระค่าโฆษณา ของ Facebook
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. Create a Facebook Ads - สร้างโฆษณา กับเฟสบุ๊คได้ หลายมิติการลงโฆษณา (ต่อ)
                            ● การกำหนด กลุ่มเป้าหมาย แบบต่างๆ ในการลงโฆษณา กับ Facebook
                            ● การสร้างโฆษณา Facebook เพื่อ : เพิ่มยอด Like ให้เพจ
                            ● การสร้างโฆษณา Facebook เพื่อ : เพื่อโปรโมทโพสต์ Boost Post กระตุ้นยอดขาย-ขายของผ่านเฟส
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Create a Facebook Ads - สร้างโฆษณา กับเฟสบุ๊คได้ หลายมิติการลงโฆษณา (ต่อ)
                            ● การสร้างโฆษณา Facebook เพื่อ : เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้แบรนด์ โปรโมทแบรนด์ใหม่
                            ● การสร้างโฆษณา Facebook เพื่อ : โฆษณาร่วมกับ Instagram และ Messenger
                            ● การดู Report หรือรายงานการโฆษณา Facebook ที่จำเป็นต้องรู้
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.30 น. แบบทดสอบหลังเรียน
                           ● แบบประเมินความพึงพอใจ
                           ● มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม