สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[ปิดรับสมัคร] เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการการสร้างโมบายแอปพลิเคชันง่ายๆ ด้วยตนเอง"

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการการสร้างโมบายแอปพลิเคชันง่ายๆ ด้วยตนเอง" จัดระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สามารถลงทะเบียนได้ที่ gg.gg/mobileyru

*ค่าลงทะเบียน 700 บาท/คน

แกลเลอรี่


ผิดพลาด (#32)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.