สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด..
แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ ลิงค์ http://library.yru.ac.th ให้ติดตาม ค้นหา หยิบยืมไปอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หรือดูตัวเล่มหนังสือได้ที่ตู้โชว์ ชั้น 1 และสามารถดูสาระสังเขปของหนังสือแต่ละเล่มได้ทาง คิวอาร์โค้ด ประจำตัวเล่ม
หากผู้ใช้สนใจหนังสือเล่มอื่นๆ สามารถเข้าชมได้ที่ http://opac.yru.ac.th