สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[กำลังรับสมัคร] รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ LINE Stickers Creator

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINE Stickers Creator​

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINE Stickers Creator
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้

1. ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท / คน
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9090571892 ชื่อบัญชี นางสาวชุลี สุวรรณเรือง

2. สมัครออนไลน์ Scan QR หรือ คลิ้ก http://gg.gg/yruline พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

3. หรือสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคาร 25 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โทรศัพท์ 073-299636

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุลี สุวรรณเรือง  อีเมล์ [email protected]  โทร 080-7039910

>> ฟรี..อาหารเที่ยงและอาหารว่าง

แกลเลอรี่